Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego
nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Smoleńskiego
18.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego
Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatu szacunkowego
nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Wiolinowej
18.09.2019 więcej
Zakup notebooków
Zakup notebooków z 19.08.2019
30.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup mediów 2
Zapytanie ofertowe - zakup mediów 2
30.08.2019 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na realizację zamówienia
publicznego, polegającego na wyborze agencji marketingowej.
13.08.2019 więcej
zapytanie ofertowe – agencja marketingowa
Przedstawienie oferty na realizację zamówienia: wybór agencji
marketingowej
07.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - dendrologia
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja dendrologiczna
06.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - dendrologia
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja dendrologiczna
06.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - dendrologia
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja dendrologiczna
06.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe - dendrologia
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja dendrologiczna
06.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się