2019-03-19

Podsumowanie działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości

Podsumowanie działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości

Stan na 18.03.2019

 

 

Krajowy Zasób Nieruchomości dąży do zwiększania podaży gruntów na cele mieszkaniowe, w tym – na inwestycje powstające w ramach programu Mieszkanie Plus.

Po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji gruntów Skarbu Państwa, eksperci KZN rozpoczęli etap intensywnych prac prowadzących do sukcesywnego powiększania Zasobu o działki, które wykazują największy mieszkaniowy potencjał inwestycyjny. Co istotne, żaden wcześniejszy Rząd nie dokonał tego typu inwentaryzacji gruntów, zwłaszcza pod kątem wykorzystania ich na cele mieszkaniowe. Analizie poddano ok. 500 tys. działek. Aktualnie szczegółowo rozpatrywane są wciąż nowe lokalizacje, w związku z czym Zasób KZN dynamicznie się powiększa. Najważniejszymi partnerami przekazującymi grunty do Krajowego Zasobu Nieruchomości są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego.

 

Liczba działek włączonych do Zasobu oraz tych, których przejęcie jest procedowane, istotnie zwiększa bazę atrakcyjnych gruntów, niezbędnych dla efektywnej realizacji programu Mieszkanie Plus.  Udało się wytypować 112 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie 73 miejscowości, a łączna powierzchnia tych działek to ponad 1 tys. ha. Według analizy szacunkowej ekspertów Krajowego Zasobu Nieruchomości, taka liczba gruntów pozwoli na budowę przeszło 62 tys. mieszkań.

 

 

Tabela: Szacunkowa liczba mieszkań mogąca powstać na gruntach włączonych i przekazywanych Zasobowi

 

Województwo

Liczba lokalizacji

Szacunkowa liczba mieszkań

Powierzchnia [ha]

dolnośląskie

29

10 730

145,5537

kujawsko-pomorskie

4

560

7,6182

lubelskie

1

200

1,5289

lubuskie

5

1 460

11,3894

łódzkie

2

4 300

43,5358

małopolskie

1

200

1,8923

mazowieckie

17

13 730

210,0979

opolskie

3

900

89,1163

podkarpackie

4

3 100

51,6274

pomorskie

11

2 670

144,9943

śląskie

7

3 890

57,5892

warmińsko-mazurskie

6

2 980

68,6057

wielkopolskie

10

12 900

183,3559

zachodniopomorskie

12

4 725

102,6757

Razem

112

62 345

1 119,5807

 

Załączniki

  mapka.jpg 104,72 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się