2019-09-04

Oferta pracy - kierowca

Specjalista/ka ds. obsługi/Kierowca

w Departamencie Organizacyjnym Krajowego Zasobu Nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie indywidualnego przewozu pracowników
 • Zapewnienie czystości i sprawnego stanu technicznego pojazdów
 • Pomoc w czynnościach administracyjnych
 • Wykonywanie innych czynności zleconych

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 • Umiejętność bezpiecznego prowadzenia auta
 • Prawo jazdy kat. B – od minimum 5 lat
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Doskonała organizacja pracy
 • Dyspozycyjność (możliwa praca również w weekendy)
 • Gotowość do wyjazdów służbowych

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej

Oferujemy:

 • Stabilną pracę na cały etat w dogodnej lokalizacji
 • Możliwość rozwoju oraz przyjazne środowisko
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: sekretariat@kzn.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomości. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa). W sprawach związanych z podanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz przepisów Kodeksu Pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych jest: KZN. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia przekazania dokumentów aplikacyjnych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres sekretariat@kzn.gov.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się