Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
analityk  
Stanowisko
Ekspert  
E-mail
sekretariat@kzn.gov.pl  
Telefon
225115350  
Fax
 
Data składania
2019-08-22  
Data wygaśnięcia
2019-09-10  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
19  

Opis stanowiska:

 • Analizowanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych przez właściwe organy pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pod względem kompletności danych określonych w tym rozporządzeniu, dołączenia opinii, a także możliwości wykorzystania nieruchomości na realizację inwestycji mieszkaniowych.
 • Gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji dotyczących nieruchomości.
 • Analizowanie stanu prawnego i planistycznego nieruchomości wytypowanych do przekazania do Zasobu, w tym badanie treści ksiąg wieczystych, w szczególności w zakresie obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami obligacyjnymi, zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów.
 • Oględziny nieruchomości wytypowanych lub przekazanych do Zasobu.
 • Prowadzenie działań analitycznych w zakresie wykazów nieruchomości, Zasobu nieruchomości, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania
  i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.
 • Uzgadnianie lub weryfikacja treści protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania nieruchomości do Zasobu.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 • Wykształcenia wyższego.
 • Minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przepisów wykonawczych.
 • Znajomość branży nieruchomości.
 • Znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office (SharePoint, Teams, Planner, PowerBI).
 • Wiedza z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz planowania przestrzennego.
 • Umiejętność posługiwania się programami do obsługi Systemów Informacji Przestrzennej (np. QGIS).
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pozyskiwania informacji.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność.

 

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze, przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.
 • Wyjazdy służbowe.

 Oferujemy:

 • Stabilną pracę na cały etat w dogodnej lokalizacji.
 • Możliwość rozwoju w nowej strukturze.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.
 •  

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: sekretariat@kzn.gov.pl

 

Załączniki

  ogłoszenie ekspert...07082019.docx 44,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  28082019_lista osó...aściwa.docx 14,67 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się