2017-11-02

Informacje o programie Mieszkanie Plus

11 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Zamieszczamy pakiety informacyjne na temat możliwości współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W przyszłości materiały te będą też przygotowane w atrakcyjnych graficznie formach i będą udostępniane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Materiały te będą systematycznie aktualizowane zgodnie potrzebami, uwagami i spostrzeżeniami.