Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-21 17:47:47  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Utworzono artykuł 103546 o nazwie 'Zadania KZN'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste103546
user_idpuste465700
resource_idpuste1613
namepusteZadania KZN
category_idpuste22858
language_idpuste1
shortpusteZadania Krajowego zasobu Nieruchomości
fullpuste

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

publishfrompuste2017-09-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustezadania-kzn
2017-09-21 17:47:58  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole category_id zmieniło wartość z '22858' na '22857'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2285822857
2017-11-21 08:57:25  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.<br /> <br /> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymog&oacute;w dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od kt&oacute;rej służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, kt&oacute;rej dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.<br /> <br /> KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemc&oacute;w, katalog kryteri&oacute;w naboru został wskazany w ustawie, spośr&oacute;d kryteri&oacute;w określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.<br /> <br /> Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorc&oacute;w i ochrona najemc&oacute;w oraz interes&oacute;w Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające r&oacute;wnoważyć interesy inwestor&oacute;w (operator&oacute;w mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z og&oacute;lnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie r&oacute;wnież racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.</p> ' na '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.<br /> <br /> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymog&oacute;w dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od kt&oacute;rej służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, kt&oacute;rej dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.<br /> <br /> KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemc&oacute;w, katalog kryteri&oacute;w naboru został wskazany w ustawie, spośr&oacute;d kryteri&oacute;w określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.<br /> <br /> Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorc&oacute;w i ochrona najemc&oacute;w oraz interes&oacute;w Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające r&oacute;wnoważyć interesy inwestor&oacute;w (operator&oacute;w mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z og&oacute;lnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie r&oacute;wnież racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

2017-11-21 08:58:17  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.<br /> <br /> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymog&oacute;w dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od kt&oacute;rej służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, kt&oacute;rej dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.<br /> <br /> KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemc&oacute;w, katalog kryteri&oacute;w naboru został wskazany w ustawie, spośr&oacute;d kryteri&oacute;w określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.<br /> <br /> Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorc&oacute;w i ochrona najemc&oacute;w oraz interes&oacute;w Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające r&oacute;wnoważyć interesy inwestor&oacute;w (operator&oacute;w mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z og&oacute;lnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie r&oacute;wnież racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> ' na '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.<br /> <br /> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymog&oacute;w dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od kt&oacute;rej służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, kt&oacute;rej dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.<br /> <br /> KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemc&oacute;w, katalog kryteri&oacute;w naboru został wskazany w ustawie, spośr&oacute;d kryteri&oacute;w określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.<br /> <br /> Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorc&oacute;w i ochrona najemc&oacute;w oraz interes&oacute;w Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające r&oacute;wnoważyć interesy inwestor&oacute;w (operator&oacute;w mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z og&oacute;lnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie r&oacute;wnież racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

2019-03-21 14:15:15  joanna_kolakowska88 joanna_kolakowska88

Pole full zmieniło wartość z '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.<br /> <br /> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymog&oacute;w dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od kt&oacute;rej służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, kt&oacute;rej dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.<br /> <br /> KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemc&oacute;w, katalog kryteri&oacute;w naboru został wskazany w ustawie, spośr&oacute;d kryteri&oacute;w określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.<br /> <br /> Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorc&oacute;w i ochrona najemc&oacute;w oraz interes&oacute;w Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające r&oacute;wnoważyć interesy inwestor&oacute;w (operator&oacute;w mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z og&oacute;lnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie r&oacute;wnież racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> ' na '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.</p> <p> Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja grunt&oacute;w Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, kt&oacute;re stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starost&oacute;w, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a kt&oacute;re nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.</p> <p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczeg&oacute;lności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, kt&oacute;rych wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy <em>due diligence</em>, kt&oacute;ra swoim zakresem obejmuje w szczeg&oacute;lności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.</p> <p> W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunk&oacute;w zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja gruntów Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starostów, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Krajowy Zasób Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy due diligence, która swoim zakresem obejmuje w szczególności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.

W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

2019-03-21 14:15:49  joanna_kolakowska88 joanna_kolakowska88

Pole full zmieniło wartość z '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.</p> <p> Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja grunt&oacute;w Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, kt&oacute;re stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starost&oacute;w, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a kt&oacute;re nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.</p> <p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczeg&oacute;lności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, kt&oacute;rych wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy <em>due diligence</em>, kt&oacute;ra swoim zakresem obejmuje w szczeg&oacute;lności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.</p> <p> W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunk&oacute;w zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> ' na '<p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, kt&oacute;re mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zr&oacute;wnoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja grunt&oacute;w Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, kt&oacute;re stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starost&oacute;w, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a kt&oacute;re nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczeg&oacute;lności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, kt&oacute;rych wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy <em>due diligence</em>, kt&oacute;ra swoim zakresem obejmuje w szczeg&oacute;lności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynsz&oacute;w, tak aby opłaty ponoszone przez najemc&oacute;w nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma r&oacute;wnież dbać o spełnianie warunk&oacute;w dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunk&oacute;w zawierania i wypowiadania um&oacute;w najmu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2129/1" title="link do Dziennika Ustaw">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja gruntów Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starostów, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Krajowy Zasób Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy due diligence, która swoim zakresem obejmuje w szczególności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.

W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

 

Przekazanie nieruchomości do Zasobu KZN poprzedza inwentaryzacja gruntów Skarbu Państwa w oparciu o zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i są zarządzane przez właściwych miejscowych starostów, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego, a które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

 

Krajowy Zasób Nieruchomości podejmuje działania w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych oraz przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy. KZN w tym celu powadzi badania nieruchomości w ramach tzw. analizy due diligence, która swoim zakresem obejmuje w szczególności badania techniczne, architektoniczne, prawne i podatkowo-finansowe, sozologiczne i geotechniczne oraz koncentruje się na uzyskaniu stosownych pozwoleń.

 

W zakresie zrealizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości inwestycji mieszkaniowych Instytucja będzie nadzorowała najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się