Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-06 17:46:03  Michał Kawecki

Utworzono artykuł 247079 o nazwie 'Zapytanie ofertowe - dendrologia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste247079
user_idpuste2500158
resource_idpuste1613
namepusteZapytanie ofertowe - dendrologia
category_idpuste30494
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe - inwentaryzacja dendrologiczna
fullpuste

Krajowy Zasób Nieruchomości zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację inwentaryzacji dendrologicznej dla nieruchomości położonej w Bielsku Białej przy ulicy Stażystów.

publishfrompuste2019-08-06 00:00:00
publishtopuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
_importantpuste1
_important_tillpuste2019-09-06 00:00:00
slugpustezapytanie-ofertowe-dendrologia
2019-08-06 17:46:47  Michał Kawecki

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2019-08-13 13:08:36  Michał Kawecki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-10 11:44:13 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-10 11:44:13 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-09-06 00:00:00' na '2019-09-10 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-09-06 00:00:002019-09-10 00:00:00
2019-09-10 11:44:13 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2019-09-06 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2019-09-06 00:00:00puste
2019-09-10 11:44:13 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-13 13:08:36  Michał Kawecki

Załączono plik 608043

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2337564
user_idpuste2500158
fobject_idpuste608043
resource_idpuste1613
modelpusteArticle
foreign_idpuste247079
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-13 13:08:36  Michał Kawecki

Załączono plik 608044

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2337565
user_idpuste2500158
fobject_idpuste608044
resource_idpuste1613
modelpusteArticle
foreign_idpuste247079
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-13 13:08:36  Michał Kawecki

Załączono plik 608045

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2337566
user_idpuste2500158
fobject_idpuste608045
resource_idpuste1613
modelpusteArticle
foreign_idpuste247079
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-13 13:08:36  Michał Kawecki

Załączono plik 611124

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2337567
user_idpuste2500158
fobject_idpuste611124
resource_idpuste1613
modelpusteArticle
foreign_idpuste247079
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się