2017-09-29

Wykaz nieruchomości

Wykazy przekazywane Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Wzór wykazu jest uzupełniany przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 10 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości) a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia Wojskowego.

 

Zakres wykazu precyzuje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Udostępniamy do wykorzystania edytowalną wersję załącznika nr 1 do rozporządzenia (DOCX 47.31 KB) dostępną także w innym formacie: tabela w pliku arkusza (XLSX 759.01 KB).

Udostępniamy również dwa szablony xsd do wyboru dla podmiotów korzystających z własnych systemów informatycznych, w celu zapewnienia zgodności pliku xml ze strukturą załącznika nr 1:

1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.2) - schemat utworzony 29 września 2017 zmodyfikowany 16 października 2017 - schemat przewiduje powiązanie danych odnośnie poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki, lokale) w ramach nieruchomości.

2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja: 1.0) – schemat utworzony 16 października 2017 - schemat zakłada przedstawianie danych objętych wykazem w odniesieniu do poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki i lokale).

Udostępnienie dwóch szablonów jest odpowiedzią na sugestie zgłoszone przez podmioty zaangażowane w tworzenie wykazów.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przekazanie do KZN informacji o lokalizacji przestrzennej nieruchomości wylistowanych w wykazie wymaga korzystania z oprogramowania umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi.

Udostępniamy przygotowane warstwy w formacie shapefile, zgodne z wytycznymi załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Warstwy mają przypisany układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na 4 strefy. Można je uzupełnić korzystając z darmowego oprogramowania QGis - link do pobrania. Oprogramowanie to poza zapisem plików w formacie shapefile umożliwia również eksport gotowych warstw w formacie GML. Utworzone w ten sposób pliki i ich eksport mogą Państwo następnie przekazać do KZN.

Warstwy do uzupełnienia – informacja o lokalizacji przestrzennej nieruchomości  - link do folderu z warstwami do pobrania (ZIP 19.21 KB).

Więcej informacji o układzie współrzędnych PL-2000 oraz podziale na strefy.

Podręcznik użytkownika programu QGis oraz materiały treningowe dostępne są na stronie projektu.

Załączniki

  ROZPMIB17KZNzaczniknr1.docx 47,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacjalokalizac...uchomosci.zip 19,21 KB (zip) szczegóły pobierz
  Wykaznieruchomoscizaczniknr1.xlsx 759,01 KB (xls) szczegóły pobierz
  Schematy.zip 19,19 KB (zip) szczegóły pobierz
  Schematy1.zip 12,5 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się