2017-09-29

Wykaz nieruchomości

Wykazy przekazywane Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Wzór wykazu jest uzupełniany przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 10 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości) a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia Wojskowego.

 

Zakres wykazu precyzuje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Udostępniamy do wykorzystania edytowalną wersję załącznika nr 1 do rozporządzenia (DOCX 47.31 KB) dostępną także w innym formacie: tabela w pliku arkusza (XLSX 759.01 KB).

Udostępniamy również dwa szablony xsd do wyboru dla podmiotów korzystających z własnych systemów informatycznych, w celu zapewnienia zgodności pliku xml ze strukturą załącznika nr 1:

1. wykazNieruchomosci.xsd (wersja 1.1) - schemat utworzony 29 września 2017 zmodyfikowany 2 października 2017 - schemat przewiduje powiązanie danych odnośnie poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki, lokale) w ramach nieruchomości.

2. wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd (wersja: 1.0) – schemat utworzony 2 października 2017 - schemat zakłada przedstawianie danych objętych wykazem w odniesieniu do poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki i lokale).

Udostępnienie dwóch szablonów jest odpowiedzią na sugestie zgłoszone przez podmioty zaangażowane w tworzenie wykazów.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przekazanie do KZN informacji o lokalizacji przestrzennej nieruchomości wylistowanych w wykazie wymaga korzystania z oprogramowania umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi.

Udostępniamy przygotowane warstwy w formacie shapefile, zgodne z wytycznymi załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Warstwy mają przypisany układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na 4 strefy. Można je uzupełnić korzystając z darmowego oprogramowania QGis - link do pobrania. Oprogramowanie to poza zapisem plików w formacie shapefile umożliwia również eksport gotowych warstw w formacie GML. Utworzone w ten sposób pliki i ich eksport mogą Państwo następnie przekazać do KZN.

Warstwy do uzupełnienia – informacja o lokalizacji przestrzennej nieruchomości  - link do folderu z warstwami do pobrania (ZIP 19.21 KB).

Więcej informacji o układzie współrzędnych PL-2000 oraz podziale na strefy.

Podręcznik użytkownika programu QGis oraz materiały treningowe dostępne są na stronie projektu.

Załączniki

  ROZPMIB17KZNzaczniknr1.docx 47,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacjalokalizac...uchomosci.zip 19,21 KB (zip) szczegóły pobierz